Kadınlarda Cinsel Terapi

Gerek kadın, gerekse erkek bireylerin üçte biri, yaşamlarının herhangi bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğundan mustarip olmaktadır. Psikolojik ve fiziksel nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bu tür sorunların çözümünde medikal tedavilerin yanı sıra, psikolojik terapi seansları de büyük önem sahip bulunmaktadır. Cinsellik; insanın kendi bedenini tanımasıyla başlayıp, neredeyse ömür boyu devam eden bir dürtüdür. Bedensel bir aktivite olmakla birlikte duyuları ve beyni de kapsayan birçok faktörden etkilenir. Çiftlerde sıklıkla görülen cinsel sorunlar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz,  cinsel sorunlar sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Cinsel sorunların ortaya çıkmasının sebepleri %90 oranında psikolojik sebeplere bağlıdır. Geriye kalan ihtimal ise, bireyin fiziksel bir sorun yaşıyor olması veya cinselliği etkileyen bir hastalığa sahip olmasıdır. Cinsellik anlayışı bireyin yetiştiği sosyal çevre, ekonomik düzey, ön yargılar, cinsellikle ilgili yanlış bilgilere sahip olma, geçmişte cinsellikle ilgili kötü deneyimlere bağlı olarak farklılıklar gösterir. Ortaya çıkan sorunların çözümü için sorunun temelinde yatan sebeplerin belirlenmesi büyük öneme sahiptir.

Cinsel Sorunlar Nasıl Teşhis Edilir?

Kadının yaşadığı cinsel sorunlar bireysel olarak olumsuz sonuçlar doğurduğu gibi, cinsel partner açısından da oldukça önemlidir. Bu sebeple cinsellikle ilgili sorunların çözümü için mutlaka cinsel terapist  tarafından değerlendirilmesi, sorunun kaynağının belirlenmesi ve en iyi tedavilerin planlanmasına ihtiyaç vardır. Cinsel sorunların oluşumunda rol oynayan etkenlere göre tedavi şekilleri değişebilmekte, bazı hastalıklar medikal ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilirken, bazı sorunların çözümü için uzman psikologlar tarafından yapılan terapilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bazı cinsel sorunlar tıbbi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmakla birlikte psikolojik etkenler sebebiyle daha da ağırlaşabilmektedir. Bu gibi durumlarda medikal tedavi ile birlikte kombine edilen cinsel terapiler gerekli olabilmektedir. Yaşanan cinsel sorunun türüne göre değişmekle birlikte terapiler yaklaşık 6 ila 10 seans sürebilmektedir. Terapi günlerinin bireye göre düzenlendiği bu tür seanslar genellikle 2 ile 4 aylık süreleri kapsamaktadır.

Cinsel Terapi Nedir? Terapi Süreci Nasıl İşler?

Cinsel terapiler bir bakıma soruna göre uygulanan bir özel öğrenme şeklidir. Cinsel sorunlar hususunda eğitim almış uzman psikolog ve psikiyatristler tarafından cinsel sorun yaşayan bireylere uygulanan bilişsel davranış tedavisi olarak tanımlanır. Kadınlarda cinsel terapi gerektiren sorunlar arasında,

 • Cinsel ilişki sırasında ağrı duyma (disparoni)
 • Vajinismus
 • Orgazm sorunları
 • Cinsel istek bozukluğu
 • Uyarılma sorunları yer almaktadır.

Cinsel terapi sırasında bireyde yaşanan sorunun kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmalardan mı, yoksa kendisi dışında gelişen olaylar sebebiyle mi ortaya çıktığı araştırılmaktadır. Bazı hallerde cinsel sorunlar birbirini etkileyen birden çok sebebe dayalı olarak ortaya çıkabilirken, bazı kişilerde basit bir stres sebebiyle de yaşanabilmektedir. Bu sebeple cinsel terapinin ilk seansında çoğunlukla sorunun kaynağının tespiti yapılmaktadır.

Cinsel Terapi Teknikleri

Terapi süresince bireylerin yaşadığı cinsel sorunlar ve bu sorunların kaynağına inmeleri ve bu şekilde kendilerine yardımcı olmaları sağlanır. Cinsel terapi yoluyla sorunlarından kurtulmak için başvuru yapan bireylere,

 • Davranışsal psikoterapi
 • Bilişsel psikoterapi
 • Evlilik terapisi
 • Eş terapisi teknikleri kullanılmak suretiyle danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Davranışsal Psikoterapi Teknikleri

Bireyin yaşadığı cinsel sorunun niteliğine göre uygulanan tedavi yöntemlerinden biri olan davranışsal psikoterapi, cinsellikle ilgili bilgilere ait konuları kapsayan cinsel danışmanlıktır. Davranışsal psikoterapi seanslarında bireylere,

 • Cinsellikle ilgili kaygıların azaltılması adına gevşeme ve rahatlama egzersizleri,
 • Cinsel performansa yönelik kaygıların azaltılması, partnerin cinselliği ile ilgili bilgilerin aktarılması ve eşlerin cinsel birleşme dışındaki cinselliğe odaklanabilmelerini sağlamak,
 • Kadının kendi cinselliğini öğrenebilmesi adına, kendisini uyarma ( mastürbasyon) egzersizleri,
 • İleri davranışsal teknikler konusunda bilgi vererek deneyim kazanmaları amaçlanır.

Bilişsel Psikoterapi Teknikleri

Bilişsel terapilerde kadının cinsel kaygıya sebep olan düşüncelerin uzaklaştırılması, cinsel hazza odaklanmak konusunda eğitimler verilir. Ayrıca terapi kapsamında,

 • Kadının cinsel tutumlarının yeniden uyarlanması,
 • Anksiyete durumunun hafifletilmesi adına düşüncenin durdurulması ya da düşünceyi farklı yönlere çevirerek beynin sorunu yaratan kaynaktan uzaklaştırılması,
 • Sistematik duyarsızlaştırma yöntemleri hakkında çalışmalar yapılır.

Evlilik Terapisi

Evlilik terapisi, eşlerin hem cinsel hem de evlilik yaşamlarında karşılaştıkları farklı sorunların çözümü adına yapılan seanslardır. Evlilik seanslarında çiftlerin birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olmak ve giderek iletişimi artırmak hedeflenir. Eşlerle yapılan görüşmelerde sorunun ortaya çıkmasına sebep olan temel faktör tespit edilerek eşler arasındaki çatışmaların çözümü hedeflenir. Bu terapi sonucunda elde edilmek istenen sonuç, eşler arasındaki yakınlığın artırılması ve sorunların birlikte çözümü için çaba harcanması düşüncesinin benimsetilmesidir.

Eş Terapisi

Eş terapisinde asıl hedef, eşlerin cinsellikle ilgili ben’lik düşüncesinin değiştirilmesidir. Bu tür seanslarda eşlerin birbirinin yaşadığı cinsel sorunlara karşı empatiyle yaklaşmaları hedeflenen sonuçtur.  Eşlerin birbirine güvence vermeleri, sorunları hakkında itiraflarda bulunmaları, eşlerin birbirleriyle ilgili duygularını belirtmeleri, cinsellikle ilgili her iki tarafın düşünceleri ve duygularının analizi, eş terapisi kapsamında ele alınan konulardır. Bu tür seanslardan elde edilmesi beklenen sonuç ise, anksiyete ve cinsel sorunlar sebebiyle oluşan depresif duyguların tedavi edilmesidir.

Cinsel terapi teknikleri sayesinde başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ancak başarıyı getiren asıl unsur, tedavi gören bireyin düzelme isteği ve bu yönde göstereceği çabadır. Bu sebeple yaşadıkları sorunlar sonrasında cinsel yaşamları zarar gören bireylerin ihtiyaçlarını doğru tanımlamaları ve sorunlarını kabul ederek uzman bir jinekoloğa başvurmaları gerekir. Yapılan muayene sonrasında hekim tarafından sunulan medikal, cerrahi ve psikoterapi yöntemleri, bireyin cinsel sorunlarının en kısa sürede ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.